DUK

Metodinė pagalba ir poveikio priemonių taikymas „verslo naujokams“

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) „verslo naujokams“ taiko specialią aptarnavimo ir konsultavimo politiką, siekiant, kad „verslo naujokui“ būtų suteikta visa reikalinga metodinė pagalba ir konsultacijos operatyviai, aiškiai ir išsamiai. Pirmasis ūkio subjekto planinis...

Kada reikalingas Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) rašytinis sutikimas pardavus ar kitaip perleidus transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus)?

Jeigu pardavus ar kitaip perleidus transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo akcijas (dalis, pajus) keičiasi kontrolinio akcijų paketo savininkas (savininkai) arba licencijos turėtojo kontrolė (valdymas) pereina kitam asmeniui (asmenims) kitais pagrindais, akcijas (dalis,...

Nelicencijuojamos veiklos reguliavimas

Lietuvos Respublikoje verstis nelicencijuojama radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veikla, teikti Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomąsias visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas leidžiama...

Licencijuojamos veiklos reguliavimas

Lietuvos Respublikoje licencijuojama radijo, televizijos programų transliavimo veikla ir (ar) retransliavimo veikla naudojant Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plane (toliau – Planas) numatytus radijo dažnius (kanalus). Licencijuojama ši radijo...

Kas gali gauti transliavimo, retransliuojamo turinio licenciją?

Transliavimo licencijas ir retransliuojamo turinio licencijas Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo, Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka išduoda Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK). Transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos išduodamos tik juridiniams asmenims, Europos...