Transliavimo licencijos ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo reorganizavimas

Transliavimo licencijos ir (ar) retransliuojamo turinio licencijos turėtojo reorganizavimas