Naujienos

LRTK tęsia kovą prieš piratavimą internete

2020 m. vasario 5 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK) priėmė du sprendimus dėl galimybės pasiekti informaciją pirminių interneto svetainių kopijose, kuriose yra neteisėtai viešai skelbiamas autorių teisių saugomas turinys, panaikinimo....

Susumuoti konkursų rezultatai

Lietuvos radijo ir televizijos komisija 2020 m. sausio 29 d. susumavo 2019 m. lapkričio 20 d. skelbtų konkursų rezultatus. Konkurso transliavimo licencijai televizijos programai transliuoti per AB Lietuvos radijo ir televizijos centro pirmąjį skaitmeninės...

Neteisėtą veiklą vykdžiusi interneto svetainė bus užblokuota

2020 m. sausio 15 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK) priėmė sprendimą panaikinti galimybę pasiekti informaciją pirminės interneto svetainės kopijoje, kurioje neteisėtai viešai skelbiamas autorių teisių saugomas turinys. Pirminę svetainę LRTK...

Nuspręsta užblokuoti dvi veidrodines interneto svetaines

2019 m. gruodžio 17 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) priėmė sprendimus užblokuoti dvi veidrodines interneto svetaines, kuriose yra viešai neteisėtai skelbiamas autorių teisių saugomas turinys. LRTK savo iniciatyva atliko stebėseną dėl pirminių...

Susumuoti konkurso rezultatai

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) 2019 m. gruodžio 17 d. susumavo konkurso rezultatus. Paraiškas dalyvauti 2019 m. spalio 16 d. skelbtam konkursui transliuoti radijo programą 87,6 MHz radijo dažniu Marijampolėje pateikė UAB All...

Pasikeitė informacijos teikimo apie veiklą tvarka

2019 m. lapkričio 6 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (toliau – LRTK) sprendimu Nr. KS-74 (šis sprendimas įsigaliojo nuo 2019 m. gruodžio 1 d.) buvo pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas LRTK 2015 m....

UAB All Media Lithuania skirtas įspėjimas

2019 m. gruodžio 2 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK) atsakingam UAB All Media Lithuania asmeniui už padarytus nusižengimus surašė administracinio nusižengimo nutarimą. Šios bendrovės televizijos programos „TV8“ 2019 m. rugsėjo...

Paskelbti konkursai

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK) 2019 m. lapkricio 20 d. paskelbė šiuos konkursus: 1. transliavimo licencijai televizijos programai transliuoti standartinės raiškos formatu per AB Lietuvos radijo ir televizijos centro pirmąjį skaitmeninės...

Paskirtas LRTK pirmininko pavaduotojas

2019 m. lapkričio 11 d. Ričardas Slapšys pradėjo eiti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (toliau – LRTK) pirmininko pavaduotojo pareigas. Vadovaujantis Visuomenės informavimo įstatymo nuostatomis LRTK pirmininką ir jo pavaduotoją Seimo Kultūros komiteto teikimu...

Televizijos programa „Spalvos. Gėjai tėčiai“ įstatymų nepažeidė

2019 m. lapkričio 6 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK) gautų skundų pagrindu svarstė klausimą ar viešai paskelbta informacija televizijos programoje „Spalvos. Gėjai tėčiai“ galėjo daryti neigiamą poveikį nepilnamečiams. Įvertinusi paskelbtą...

LRTK tęsia kovą prieš piratavimą internete

2019 m. spalio 9 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas sankcionavo du Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (toliau – LRTK) sprendimus, kurie buvo priimti išnagrinėjus ribotos atsakomybės bendrovės „Internet Copyright Management LCC“ prašymus taikyti privalomus...

Neteisėtą veiklą vykdžiusios interneto svetainės bus užblokuotos

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK) sistemingai tęsdama kovą prieš piratavimą skaitmeninėje erdvėje, išnagrinėjusi bendrovės „Internet Copyright Management LLC“ prašymą dėl interneto svetainės filmai.in ir Lietuvos gretutinių teisių asociacijos „AGATA“ prašymą dėl...