LRTK nutarimas skirti administracinę nuobaudą UAB „Consilium optimum“ yra teisėtas ir pagrįstas