Naujienos

Bendrovėms „Elektronikos šuolis“ ir Sveikatos TV skirti įspėjimai

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK) nustatė UAB „Elektronikos šuolis“ ir UAB Sveikatos TV veiklos pažeidimų. Atlikus UAB „Elektronikos šuolis“ planinį patikrinimą nustatyta, kad bendrovė nesilaikė Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (toliau...

Dezinformacija ir neapykantos kurstymas televizijos programoje „TVCI“

Gauto skundo pagrindu LRTK atliko Lietuvoje retransliuojamos Rusijos Federacijos  televizijos programos „TVCI“ tyrimą ir nustatė, kad šios programos 2017 m. sausio 27 d. transliuotoje laidoje „Įvykių centre su Ana Prochorova“ paskelbta informacija pažeidė Lietuvos...

Už paslėptą komercinį audiovizualinį pranešimą LRT skirta bauda

Š. m. vasario 22 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK) išnagrinėjo asmens, atsakingo už VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ (toliau – LRT) televizijos programoje transliuojamos laidos „Auksinis balsas“ turinį, administracinio...

Europos Komisija pripažino – LRTK sprendimas proporcingas ir pagrįstas

Praėjusią savaitę Europos Komisija paskelbė Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (toliau – LRTK) sprendimo, kuriuo buvo uždrausta laikinai retransliuoti televizijos programą „RTR Planeta“ Lietuvoje, įvertinimą. Ji nustatė, kad laikinas – 3 mėnesių – šios...

Klausytojai nebegirdės Nidoje radijo programos „Neringa FM“

Lietuvos radijo ir televizijos komisija š. m. vasario 1 d. panaikino UAB „EUROLEXIS“ išduotos licencijos radijo programai transliuoti galiojimą. Pagal šią licenciją 89,8 MHz dažniu Nidoje buvo transliuojama vietinė radijo programą „Neringa FM“. Licencijos...

Bendrovėms TV3 ir „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ skirti įspėjimai

Atlikusi UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ ir UAB TV3 planinius veiklos patikrinimus LRTK nustatė įvairių pažeidimų abiejų bendrovių transliuojamose televizijos programose. Bendrovės „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ televizijos programose „LNK“, “Info TV“ ir „BTV“ buvo...

UAB „Lietuvos ryto“ televizijai skirta bauda

Lietuvos radijo ir televizijos komisija šiandien skyrė baudą UAB „Lietuvos ryto“ televizijai. Praėjusių metų pabaigoje – gruodžio 21 d. posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl nustatytų Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymo pažeidimų,...

UAB TV3 skirtas įspėjimas

Už padarytus Visuomenės informavimo įstatymo ir Reikalavimų komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir reklamos transliavimui, radijo programų ir atskirų programų rėmimo radijo ir televizijos programose įgyvendinimo tvarkos aprašo nuostatų prekių rodymui bei pranešimams apie rėmimą pažeidimus...

Nuspręsta taikyti administracinę atsakomybę LRT

Atsižvelgiant į televizijos programos „LRT TELEVIZIJA“ laidos „Auksinis balsas“, transliuotos 2016 m. gruodžio 3 d. patikrinimo rezultatus, LRTK nustatė, kad laidoje paskleista informacija apie gruodžio mėnesį vyksiančius atlikėjos Ingos Valinskienės penkiasdešimtmečio jubiliejaus koncertus, nurodant...

Konkursas pripažintas neįvykusiu

Lietuvos radijo ir televizijos komisija pripažino 2016 m. lapkričio 23  d. skelbtą konkursą transliavimo licencijai radijo programai transliuoti per antžeminę analoginę radijo stotį, naudojant 90,9 MHz radijo dažnį Utenoje, gauti, neįvykusiu, nes nebuvo pateikta...

Už reikalavimų nesilaikymą skirti įspėjimai

Lietuvos radijo ir televizijos komisija sausio 11 d. apsvarstė jos reguliuojamų ūkio subjektų veiklos planinio patikrinimo rezultatus. Įvertinus patikrinimo metu nustatytus pažeidimus, trims ūkio subjektams buvo nuspręsta taikyti administracinę atsakomybę. Už Visuomenės informavimo įstatyme...

LRTK svarstė laidų „Atspėk dainą“ turinį

Šiandien Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK) svarstė televizijos programoje  „LRT TELEVIZIJA“ sausio 6 d. transliuotą muzikinę laidą „Atspėk dainą“, kurios metu aktorė Asta Baukutė demonstravo Hitlerį šlovinantį pasveikinimo gestą. Atkreiptinas dėmesys,...

Paskelbti du nauji konkursai

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) š. m. sausio 11 d. paskelbė du konkursus transliavimo licencijoms radijo programoms transliuoti per antžemines analogines radijo stotis, 96,8 MHz radijo dažniu Vilniuje, naudojantis IĮ J. Varno Vilniaus radijo...

Konkursas pripažintas neįvykusiu

Negavus nė vienos paraiškos dalyvauti 2016 m. lapkričio 16  d. skelbtame konkurse transliavimo licencijai radijo programai transliuoti per antžeminę analoginę radijo stotį, naudojant 93,4  MHz radijo dažnį Joniškyje, gauti, Lietuvos radijo ir televizijos komisija...

„NTV Mir Lithuania“ ketvirtą kartą pažeidė britų Transliavimo kodeksą

Jungtinės Karalystės audiovizualinės žiniasklaidos reguliuotojas (toliau – OFCOM) informavo Lietuvos radijo ir televizijos komisiją (toliau – LRTK), kad, atlikęs išsamų savo licencijuoto transliuotojo „Baltic Media Alliance Ltd.“ televizijos programos „NTV Mir Lithuania“ 2016 m....

LRTK lankėsi svečiai iš JAV

Šiandien Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje lankėsi JAV valstybės sekretorės pavaduotojos Victoria Nuland patarėja Naz Durakoglu su lydinčiais ją JAV ambasados darbuotojais. Svečiai domėjosi audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliavimu Lietuvoje.   Juos ypač domino Lietuvos...

UAB „Lietuvos ryto“ televizijai nuspręsta taikyti administracinę atsakomybę

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatomis, Lietuvos radijo ir televizijos komisija š. m. gruodžio 21 d. posėdyje už Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymo pažeidimus, padarytus televizijos programos „LIETUVOS RYTAS.TV“...