Sprendimai

Ieškoti sprendimų

Sprendimo Nr. KS-82 2017 m. rugsėjo 20 d.Sprendimas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

Dėl reikalavimų komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir reklamos transliavimui, visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, radijo programų ir atskirų programų rėmimo radijo ir (ar) televizijos programose įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Sprendimo Nr. KS-81 2017 m. rugsėjo 20 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 20 d.

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2012 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. KS-98 „Dėl radijo ir (ar) televizijos programų, atskirų programų stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Sprendimo Nr. KS-80 2017 m. rugsėjo 20 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 20 d.

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. KS-75 „Dėl konkurso retransliuojamo turinio licencijai televizijos programai retransliuoti per AB Lietuvos radijo ir televizijos centro pirmąjį skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą gauti paskelbimą“ pakeitimo

Sprendimo Nr. KS-79 2017 m. rugsėjo 13 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 13 d.

Dėl UAB „ZNAD WILII RADIJO STOTIS“ licencijos Nr. LC-70(R070) sąlygų pakeitimo

Sprendimo Nr. KS-78 2017 m. rugsėjo 6 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 6 d.

Dėl ūkio subjektų veiklos planinių patikrinimų kontrolinių klausimynų patvirtinimo

Sprendimo Nr. KS-77 2017 m. rugpjūčio 30 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Dėl konkurso transliavimo licencijai radijo programai transliuoti, naudojant 96,8 MHz radijo dažnį Vilniuje, gauti nutraukimo

Sprendimo Nr. KS-76 2017 m. rugpjūčio 30 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Dėl konkurso transliavimo licencijai radijo programai transliuoti, naudojant 93,4 MHz radijo dažnį Joniškyje, gauti pripažinimo neįvykusiu

Sprendimo Nr. KS-75 2017 m. rugpjūčio 30 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Dėl konkurso retransliuojamo turinio licencijai televizijos programai retransliuoti per AB Lietuvos radijo ir televizijos centro pirmąjį skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą gauti paskelbimo

Sprendimo Nr. KS-74 2017 m. rugpjūčio 30 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Dėl UAB „Šiaulių apskrities televizija“ licencijos Nr. LC-262(T262) sąlygų pakeitimo

Sprendimo Nr. KS-73 2017 m. rugpjūčio 30 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Dėl sutikimo OÜ Polaris Invest perleisti UAB „Cgates“ ir UAB „Transteleservis“ kontrolę ir įgyti bendrą jų kontrolę OÜ Polaris Invest, OÜ Com Holding ir Silver Screen Holdings UAB

Sprendimo Nr. KS-72 2017 m. rugpjūčio 21 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. rugpjūčio 21 d.

Dėl sutikimo perleisti UAB „Centro medija“ akcijas ir jas įsigyti UAB „Labas, Klaipėda“

Sprendimo Nr. KS-71 2017 m. rugpjūčio 21 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. rugpjūčio 21 d.

Dėl konkurso transliavimo licencijai televizijos programai transliuoti per skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą 24 televizijos kanalu Trakuose ir 24 televizijos kanalu Papliauškų k., Elektrėnų sav., gauti laimėtojo patvirtinimo ir licencijos išdavimo

Sprendimo Nr. KS-70 2017 m. liepos 3 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. liepos 10 d.

Dėl UAB „BALTICUM TV“ licencijos Nr. LC-261(T261s) galiojimo panaikinimo

Sprendimo Nr. KS-69 2017 m. liepos 3 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. liepos 10 d.

Dėl UAB „BALTICUM TV“ licencijos Nr. LC-252(T252s) galiojimo panaikinimo

Sprendimo Nr. KS-68 2017 m. birželio 28 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. birželio 28 d.

Dėl konkurso transliavimo licencijai televizijos programai transliuoti per skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą 24 televizijos kanalu Trakuose ir 24 televizijos kanalu Papliauškų k., Elektrėnų sav., gauti paskelbimo

Sprendimo Nr. KS-67 2017 m. birželio 28 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. birželio 28 d.

Dėl sutikimo perleisti UAB „ATVIRAI“ akcijas ir jas įsigyti UAB „Anšilas“

Sprendimo Nr. KS-66 2017 m. birželio 14 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. birželio 15 d.

Dėl laikino Vilniaus Baltupių progimnazijos licencijuojamos veiklos sustabdymo

Sprendimo Nr. KS-65 2017 m. birželio 14 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. birželio 15 d.

Dėl sutikimo perleisti UAB „TELE-3“ radijas akcijas ir jas įsigyti UAB „Bitė Lietuva“

Sprendimo Nr. KS-64 2017 m. birželio 14 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. birželio 15 d.

Dėl sutikimo perleisti UAB TV3 akcijas ir jas įsigyti UAB „Bitė Lietuva“

Sprendimo Nr. KS-63 2017 m. birželio 14 d.Sprendimas įsigalioja 2017 m. birželio 15 d.

Dėl konkurso transliavimo licencijai televizijos programai transliuoti per skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą 24 televizijos kanalu Trakuose ir 24 televizijos kanalu Papliauškų k., Elektrėnų sav., gauti pripažinimo neįvykusiu