Sprendimai

Ieškoti sprendimų

Sprendimo Nr. KS-76 2019 m. lapkričio 20 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. lapkričio 21 d.

Dėl konkurso transliavimo licencijai radijo programai transliuoti, naudojant 93,3 MHz radijo dažnį Klaipėdoje, gauti paskelbimo

Sprendimo Nr. KS-75 2019 m. lapkričio 20 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. lapkričio 21 d.

Dėl konkurso transliavimo licencijai televizijos programai transliuoti per AB Lietuvos radijo ir televizijos centro pirmąjį skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą gauti paskelbimo

Sprendimo Nr. KS-74 2019 m. lapkričio 6 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. gruodžio 1 d.

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. KS-167 „Dėl informacijos apie radijo, televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjų veiklą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Sprendimo Nr. KS-73 2019 m. spalio 30 d.Sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. Sprendimo Nr. KS-166 „Dėl asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Sprendimo Nr. KS-72 2019 m. spalio 30 d.Sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo

Sprendimo Nr. KS-71 2019 m. spalio 30 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. spalio 30 d.

Dėl UAB „BALTICUM TV“ licencijos Nr. LC-487(T) sąlygų pakeitimo

Sprendimo Nr. KS-70 2019 m. spalio 30 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. spalio 30 d.

Dėl UAB „BALTICUM TV“ licencijos Nr. LC-278(T278) sąlygų pakeitimo

Sprendimo Nr. KS-69 2019 m. spalio 30 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. spalio 30 d.

Dėl UAB „BALTICUM TV“ licencijos Nr. LC-277(T277) sąlygų pakeitimo

Sprendimo Nr. KS-68 2019 m. spalio 30 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. spalio 30 d.

Dėl laikino VšĮ „LN televizija“ licencijuojamos veiklos sustabdymo

Sprendimo Nr. KS-65 2019 m. spalio 16 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. spalio 17 d.

Dėl UAB „Radijas kelyje“ licencijos Nr. LC-206(R206) sąlygų pakeitimo

Sprendimo Nr. KS-64 2019 m. spalio 16 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. spalio 17 d.

Dėl UAB „Radijas kelyje“ licencijos Nr. LC-204(R204) sąlygų pakeitimo

Sprendimo Nr. KS-63 2019 m. spalio 16 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. spalio 17 d.

Dėl UAB „Radijas kelyje“ licencijos Nr. LC-53(R053) sąlygų pakeitimo

Sprendimo Nr. KS-62 2019 m. spalio 16 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. spalio 17 d.

Dėl UAB „Sugardas“ licencijos Nr. LC-296(T296) sąlygų pakeitimo

Sprendimo Nr. KS-61 2019 m. spalio 16 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. spalio 17 d.

Dėl konkurso transliavimo licencijai radijo programai transliuoti, naudojant 87,6 MHz radijo dažnį Marijampolėje, gauti paskelbimo

Sprendimo Nr. KS-60 2019 m. spalio 7 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. spalio 7 d.

Dėl laikino UAB „Ilora“ licencijuojamos veiklos sustabdymo

Sprendimo Nr. KS-59 2019 m. spalio 7 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. spalio 10 d.

Dėl privalomų nurodymų interneto prieigos paslaugų teikėjams davimo

Sprendimo Nr. KS-58 2019 m. spalio 7 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. spalio 10 d.

Dėl privalomų nurodymų interneto prieigos paslaugų teikėjams davimo

Sprendimo Nr. KS-57 2019 m. spalio 2 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. spalio 4 d.

Dėl privalomų nurodymų interneto prieigos paslaugų teikėjams davimo

Sprendimo Nr. KS-56 2019 m. spalio 2 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. spalio 4 d.

Dėl privalomų nurodymų interneto prieigos paslaugų teikėjams davimo

Sprendimo Nr. KS-55 2019 m. rugsėjo 25 d.Sprendimas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 25 d.

Dėl privalomų nurodymų tinklo paslaugų teikėjams davimo