2018 m. IV ketvirčio ūkio subjektų veiklos patikrinimo rezultatai