2019 m. I pusmečio ūkio subjektų veiklos atliktų patikrinimų ir stebėsenos rezultatai