2019 m. II pusmečio ūkio subjektų veiklos atliktų patikrinimų ir stebėsenos rezultatai